Stacks Image 93283
Wanneer U ooit het recht krijgt op één telefoontje, dan wil U wel het juiste nummer hebben.
Wanneer U als Nederlandse onderdaan voor een Belgische strafrechtbank dient te verschijnen, doet U er goed aan een ervaren Belgische strafrechtadvocaat aan uw zijde te hebben ! Aarzel niet en neem snel contact op met een van onze advocaten.

Ons kantoor is gespecialiseerd in strafrecht en behandelt enkel strafzaken. Op die manier zorgen wij ervoor dat U kan rekenen op de best mogelijke verdediging in dossiers die dikwijls heel wat van U vergen. kantoor verdedigt enkel zaken voor strafrechtbanken. In België zijn dat er in principe
U moet verschijnen voor een Belgische rechtbank ?
Wanneer u voor een Belgische strafrechtbank dient te verschijnen, doet U er goed aan een ervaren Belgische strafrechtadvocaat te raadplegen om uw verdediging waar te nemen ! De Belgische strafwetgeving is soms erg complex. Bovendien kennen onze advocaten de gewoonten van de verschillende rechtbanken en rechters hier. Zij weten dus waar ze op moeten letten wanneer ze uw belangen behartigen.

Ons kantoor verdedigt enkel zaken voor strafrechtbanken. In België zijn dat er in principe 3 :
Politierechtbank
De politierechtbank is uitsluitend bevoegd voor verkeerszaken.

Heeft U te hard gereden ? Teveel gedronken ? Bent u betrapt met drugs achter het stuur ? …
Dan is de kans groot dat U zich voor de politierechter dient te verantwoorden.
Correctionele rechtbank
de meeste strafzaken komen voor een correctionele rechtbank.

Deze rechtbank is bevoegd voor zowat alle strafrechtelijke inbreuken :
 • drugs
 • diefstal
 • slagen en verwondingen
 • oplichting
 • misbruik van vertrouwen
 • valsheden
 • weerspannigheid
Hof van Assisen
Het Hof van Assisen is in principe enkel bevoegd voor de zwaarste misdrijven zoals moord en doodslag.

Sinds de wetswijziging van 2016 zullen er nog maar zelden zaken voor deze rechtbank worden gebracht en worden dergelijke zaken ook behandeld voor de correctionele rechtbank… 

Ons kantoor stond al meer dan 20 mensen die werden vervolgd voor moord of doodslag…
U wacht op uitlevering ?
Wij worden regelmatig geconfronteerd met uitleveringsdossiers tussen België en Nederland. Het betreft dan zowel dossiers waarin België verzoekt om uitlevering van mensen die in Nederland zijn aangehouden en hier worden gezocht of omgekeerd om mensen die in België worden aangehouden en waarvan Nederland de uitlevering verzoekt. In beide gevallen kunnen wij tussen komen om de mensen bij te staan die op het punt staan te worden uitgeleverd.
Actieve uitlevering
De Belgische autoriteiten vaardigen een Europees Aanhoudingsmandaat uit omdat U hier gezocht komt in een lopend onderzoek of omdat U hier nog een straf dient uit te zitten.

Vanaf het moment dat U op Belgische bodem wordt gebracht kunnen wij actief tussenkomen om hier uw belangen optimaal te verdedigen.
Passieve uitlevering
De Europese autoriteit vaardigt een Europees Aanhoudingsmandaat uit omdat U daar gezocht wordt.

Op het moment dat U hier wordt aangehouden dient U voor een onderzoeksrechter te verschijnen en heeft U recht op bijstand van een advocaat.

Vanaf dat moment kunnen wij U bijstaan.
Opgesloten in een Belgische gevangenis ?
Onze strafrechtadvocaten zijn kind aan huis in de Belgische gevangenissen ! Wij staan gedetineerden bij die opgesloten zijn in zowat alle gevangenissen op het Belgische grondgebied.

Ons kantoor ligt zeer centraal, waardoor wij binnen een uur in zowat alle belangrijke Vlaamse gevangenissen kunnen zijn.

Wij behartigen de belangen van gevangenen in de gevangenissen van :
 • Turnhout
 • Merksplas
 • Wortel
 • Hoogstraten
 • Antwerpen
 • Hasselt
 • Leuven
 • Mechelen
 • Dendermonde
 • Gent
 • Brugge
 • Tilburg
Contacteer ons
Stacks Image 93133

Algemene nummer

+32 14 73 27 08
info@crimilex.nl

Stacks Image 93141

Mr.Peter Janssens °

+32 478 20 35 01
pj@crimilex.be

Stacks Image 93158

Mr. Sophia Claes

+32 474 29 84 53
sc@crimilex.be

Stacks Image 93150

Mr. Bart Vosters °

+32 477 25 32 95
bv@crimilex.be


Mr. Dominique Peeters

+32 498 66 30 01
dp@crimilex.be

° Houder getuigschrift bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken


Crimilex bvba
Kasteelplein 23a - 2300 Turnhout (B)

Erelonen : BE41 6302 1074 7010
Derdenrekening : BE57 6302 1504 6635

KBO 063976311
BTW BE 0563976311

Sophia Claes
Kasteelplein 23a - 2300 Turnhout (B)

Erelonen : BE44 6302 1079 9045
Derdenrekening : BE44 6302 1504 7645

KBO 0635675840
BTW BE 0635675840

U bent een Nederlandse advocaat en zoekt een Belgische confrère om U bij te staan in een Belgische strafzaak ?
Wanneer U als Nederlandse advocaat wordt geraadpleegd door een cliënt(e) die verwikkeld is in een Belgische strafprocedure, doet U er goed aan een Belgische confrère erbij te halen om U bij te staan. Ons Belgisch strafrecht heeft soms er specifieke regels en geplogenheden en het laatste dat U wenst is dat er omwille van procedureregels fouten worden gemaakt in het nadeel van uw cliënt(e).

Bovendien kan het een voordeel zijn U te laten bijstaan door een van onze strafrechtadvocaten die vertrouwd zijn met de rechtbanken hier en de meeste strafrechters goed kennen en weten waarvoor zij al dan niet gevoelig zijn.

Aarzel dus niet wanneer U onze bijstand of opinie wenst in een bepaalde zaak. Wij staan U graag bij !
Route
Ons kantoor is gelegen, net over de Nederlands - Belgische grens en is makkelijk bereikbaar vanuit Nederland.

Adres : Kasteelplein 23a - 2300 Turnhout (B)
Kies een locatie
Crimilex
Kasteelplein23A Turnhout
51.325168, 4.945693